PLAYSTATIONI REMONT

It-Spets’i teenuste hulka kuulub ka mängukonsoolide remont. Enamasti oleme spetsialiseerunud Sony Playstation’i remondile, kuid ka teiste mängukonsoolidega oleme aeg-ajalt kokku puutunud. 

Enamlevinud vead

Sony Playstation annab rikkest märku vilkuva punase või vilkuva kollase tulega. Täpset viga tuledest välja ei saa lugeda ning vea tuvastamiseks peaks tehnik seadme üle vaatama. Põhiliseks veaks PlayStation 3 on osutunud emaplaadi videokiibi viga, mis takistab konsooli käivitumast. Tunnuseks on vilkuv kollane tuli Power tule koha peal. Enamasti on suudetud selline kiibiviga parandada. Vea põhjustab seadme hoolduse puudus – tolm koguneb seadmesse ning jahutus jääb väheseks. Teiseks populaarseks veaks on osutunud ka lugemistvead (seade ei suuda mängu, filmi või muusikat plaadilt lugeda) – sel juhul peaks kas optilise seadme puhatama või välja vahetama.

Töö hind

Töö hind sõltub oluliselt seadmest ning vea iseloomust. Sel põhjusel on tingimuseks, et It-Spets’i tehnik tuvastab või kinnitab eelnevalt vea ning peale seda esitatakse kliendile hinnapakkumine. Kui tehnik tuvastab vea ning seade remonditakse It-Spets’i töökojas, siis diagnostika eest tasu ei võeta. Vastasel juhul on tasu diagnostika eest 15 EUR seadme kohta.

Scroll to Top